CMWTS

Velkommen til Copenhagen Malt Whisky Tasting Society’s (CMWTS) website/blog

Bestyrelsen i ret 2017 bestr af:

Helle Ejsing
CEO (Forkvinde)

karsten Radant
CFO (Kasserer)

Jens Arffmann
CWO (Chief Writing Officer)

Niels Klint
CTO (Chief Tasting Officer)

Er du interesseret i at deltage i een af Copenhagen Malt Whisky Tasting Societies smagninger, er du altid velkommmen til at kontakte Niels Klint p niels.klintoe@gmail.com eller 26100078.

"""""""""""

Vedtgter for Copenhagen Malt Whisky Tasting Society

Opdateret januar 2015

1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Copenhagen Malt Whisky Tasting Society, og dens hjemsted er Kbenhavn.

2. Forml
Det er CMWTSs forml at udbrede kendskabet til og nydelsen af maltwhisky. Foreningen fokuserer hovedsageligt, men ikke udelukkende, p skotsk single malt whisky.

3. Organisation
Der afholdes 5 rlige medlemsmder plus generalforsamling.

CMWTSs verste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes en gang rligt ultimo januar. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Den ordinre generalforsamlings dagsorden skal indeholde flgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflggelse af beretning
3. Aflggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Faststtelse af kontingent
6. Faststtelse af betaling for whisky ved deltagelse i medlemsmder
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen bestr mindst af:
– Formand (Chief Executive Officer)
– Nstformand (Chief Tasting Officer)
– Frsteskriver/sekretr (Chief Writing Officer)
– Overkasserer (Chief Financial Officer)

Alle bestyrelsesmedlemmer er p valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv p frste bestyrelsesmde efter generalforsamlingen. Ved frafald fra bestyrelsen suppleres med et foreningsmedlem.

Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der opns stemmelighed, tller formandens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i fllesskab.

4. Smagninger
P de 5 medlemsmder samt ved generalforsamlingen gennemfres smagning af et antal whiskyer afstemt efter antal tilmeldte og deraf flgende budget.

De smagte whiskyer skal vre af typen single malt.

Dog kan en smagning pr. r dedikeres til andre typer af whisky, sfremt der blandt medlemmerne tages initiativ til dette. Smagningens tema skal godkendes af bestyrelsen.

Ansvaret for organisering af smagninger phviler bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret til klubbens vrige medlemmer. Det forventes at alle medlemmer af CMWTS er bne for at ptage sig dette ansvar.

5 Andre aktiviteter
I foreningens regi kan der endvidere arrangeres andre aktiviteter, der er i klar overensstemmelse med foreningens forml.

Disse aktiviteter skal vre udgiftsneutrale for foreningen.

6. Kontingenter og sponsorater
Kontingentet faststtes p den rlige generalforsamling.
Det er endvidere muligt at blive Livtidsmedlem, dette koster 1000 kr.

Foreningen skal ikke skabe overskud, men tilstrber at have en vis kapitalreserve med henblik p at imdeg uforudsete udgifter samt at kunne gennemfre indkb der er til gavn for foreningens medlemmer og som understtter foreningens forml.

Virksomheder kan sponsorere CMWTS. Et sdant sponsorat giver en annonceplads p klubbens website, samt en mulighed for at en given medarbejder fra virksomheden kan deltage gratis i rets smagninger.

Sponsoraternes strrelse og indhold faststtes p den rlige generalforsamling.

7. Medlemsbetingelser og -rekrutering
Som medlem kan optages alle nydere af maltwhisky. Antallet af medlemmer i foreningen m maksimalt andrage 40 rsmedlemskaber plus et ubegrnset antal livstidsmedlemskaber.

Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Sfremt foreningens maximale medlemstal er net kan potentielle medlemmer optages p venteliste.

Medlemmer har ret til at medbringe maximalt 2 betalende gster til et medlemsmde. Af hensyn til logistikken forbeholder bestyrelsen sig ret til at afvise gster, hvis deres deltagelse betyder at medlemmer ikke kan deltage pga. Pladsmangel.

Hvis et medlem nsker at invitere gster til et medlemsmde, er vedkommende medlem forpligtet til selv at mde op og selv give de forndne oplysninger til gsterne om tid, sted og vilkr.

Gster kan kun deltage i et medlemsmde nsker de fortsat deltagelse, m de melde sig ind i foreningen.

Medlemmer, som ikke senest ved 1. ordinre medlemsmde efter generalforsamlingen har fornyet deres medlemskab, vil blive slettet af medlemslisten.

8. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne af CMWTS forpligter sig til at:
– s vidt muligt hjemtage toldfri maltwhisky til foreningen ved udlandsrejser: Indkb refunderes af foreningen.
– opstille til bestyrelsen
– rekruttere nye medlemmer til foreningen.

9. Vedtgtsndringer
Disse vedtgtsndringer kan kun ndres ved en generalforsamling, hvor ndringer vedtages af et kvalificeret flertal p mindst 2/3. Eventuelle forslag til vedtgtsndringer m vre bestyrelsen i hnde senest 8 dage fr generalforsamlingen.

Foreningens medlemmer kan krve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinr generalforsamling med min. 14 dages varsel, sfremt mindst 25% af medlemmerne mtte nske dette.

10. Oplsning
CMWTS kan kun oplses ved ekstraordinr generalforsamling indkaldt af bestyrelsen med min. 3 ugers varsel.

0 Responses to “CMWTS”


  • No Comments

Leave a Reply